Uroczystość zakończenia roku szkolnego w I Prywatnym Gimnazjum plastycznym w Płocku

Uroczystość była również pożegnaniem ostatniego już rocznika młodzieży kończącej typ szkoły odchodzący do historii w związku z reformą systemu edukacji w Polsce.

Świadectwo z biało-czerwonym paskiem ukończenia I Prywatnego Gimnazjum plastycznego otrzymała Oliwia Wiśniewska. Red. SI wyraża uznanie dla sukcesów i osiągnięć gimnazjalnej społeczności w latach 2000-2019.