XXIV Plener Rysunkowo-Malarsko-Fotograficzny SOCZEWKA_2019 w „Tygodniku Płockim”

W numerze 26 (2376) „Tygodnika Płockiego”, który ukazał się dnia 4 czerwca, artykuł „Artystyczne inspiracje plenerowe” o XXIV Plenerze Rysunkowo-Malarsko-Fotograficznym SOCZEWKA_2019.

Zwracamy uwagę m.in. na akapit informujący o wernisażu w sali wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego dnia 20 września o godzinie 16:00 UTC+1:00. Jury XXIV Pleneru Rysunkowo-Malarsko-Fotograficznego SOCZEWKA_2019 wręczy wówczas dyplomy i nagrody za najlepsze prace plastyczne, a tradycyjny już plebiscyt wyłoni laureata nagrody publiczności.

Nagrody funduje I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego w Płocku. Współorganizatorem wernisażu jest Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.