Artysta plastyk prof. Anna Macionek-Stańko – nauczycielem dyplomowanym

Powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisja Kwalifikacyjna wydała akceptację na stopień nauczyciela dyplomowanego dla Anny Macionek-Stańko.

Posiedzeniu przewodniczył Starszy Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, w gronie ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej był m.in. Marek Mroczkowski, protokołowała Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego Małgorzata Mroczkowska. Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej odbyło się w Auli im. prof. Ireny Kirjackiej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.

Warto przypomnieć, że w roku ubiegłym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył Annę Macionek-Stańko Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę. Red. SI gratuluje uzyskania stopnia awansu zawodowego i życzy dalszych sukcesów w dziedzinie edukacji artystycznej.