Uczniowie klasy III B i II B na 10. Festiwalu Themersonów – w relacji Alicji Dziedzic (III B)

Patrycja Antos, Alicja Dziedzic, Anna Kil, Mateusz Miętus, Wiktor Sadowski, Agnieszka Słomska, Wiktoria Sobieraj, Jakub Suwała, (III B) i Karol Jóźwiak (II B) wraz z prof. Pauliną Kaczmarczyk zaszczyceni zaproszeniem, zgromadzili się chętnie w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki im. Themersonów w Płocku na wernisażu wystaw: ,,Oblicza Franciszki Themerson” oraz ,,Oda do radości wobec poezji semantycznej Stefana Themersona”.

Wernisaż wystaw rozpoczynał 10. Festiwal Themersonów trwający w dniach 24/25/26/27 października 2019 roku. Wystawa ,,Oblicza Franciszki Themerson” przedstawiła nam życie i twórczość, można by powiedzieć – niemalże wszechstronnie uzdolnionej artystycznie Franciszki Themerson (Warszawa 1907 – Londyn 1988) – żony Stefana Themersona (Płock 1910 – Londyn 1988), awangardowego prozaika, poety, eseisty, filozofa, filmowca i kompozytora. Poznaliśmy różnorodność i wielowątkowość jej dorobku jako rysownika, ilustratora, scenografa i wydawcy.

Wszystkie prace tworzą jeden, spójny, zgrany portret tłumaczący w pewien sposób rzeczywistość, niekiedy uciekanie przed nią, a także pozwalający nam zapoznać się z jej twórczą drogą. Beata Gromadzka w książce „Themersonowie dzieciom” komentuje „[…] rysunki składają się na graficzny dziennik, plastyczną opowieść o życiu artystki. Stanowią obrazowy ekwiwalent dla myśli i uczuć, swoisty komentarz do kolei losu oraz wyraz postawy wobec świata”. W jej pracach nietrudno doszukać się przyjaznej ironii i humoru. Dzieła także prezentują prostotę i elegancję.

Na wystawę złożyły się reprodukcje prac z kolekcji Franciszki i Stefana Themersonów, przekazanej Uniwersytetowi Śląskiemu z Themerson Archive w Londynie przez Jasię Reichardt i Nicka Wadley’a i udostępnianej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako Archiwum Themersonów w Polsce.

Wystawa plakatu ,,Oda do radości wobec poezji semantycznej Stefana Themersona” była szczególnie interesująca ze względu na dosyć nową i dla nas dotychczasowo nie znaną formę. Nasze smartfony tym razem się przydały. Z pomocą aplikacji ARTIVIVE mogliśmy zeskanować każdy plakat. Stawał się on interaktywny. Wydawał dźwięki, zagrał „Odę do radości”, jego elementy się poruszały, zmieniały, znikały.

Tekst: Alicja Dziedzic
Foto: Alicja Dziedzic, Karol Jóźwiak