Wycieczka do Warszawy: Pałac Prezydencki, Muzeum Plakatu, Muzeum Narodowe, Muzeum Świat Iluzji

W programie ekskluzywnego wyjazdu do Warszawy w dniu 19 listopada 2019 roku wystawy czasowe w Pałacu Prezydenckim, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Narodowym, Muzeum Świat Iluzji. Wycieczką kieruje artysta plastyk prof. Maciej Jeziórski.

Na zaproszenie Sekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciecha Kolarskiego zwiedzamy w Pałacu Prezydenckim wystawę „Oblicza Polski – oblicza Polaków” i dzieła między innymi Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego, Zbigniewa Pronaszki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

W Muzeum Plakatu w Wilanowie zwiedzanie otwartej cztery dni wcześniej wystawy „Tożsamość polska”, która „obejmie repertuar obrazów, alegorii, symboli i emblematów uporządkowanych według narracyjnych osi wystawy odzwierciedlonych w układzie ekspozycji. Będą to działy: Pejzaż polski – krajobraz ojczysty, Godło, flaga, barwy, Żołnierz polski, Polonia, Marka polska, Imponderabilia, Panteon, Silva rerum, Imaginarium, Appendix”.

W Muzeum Narodowym w Warszawie wystawa „Splendor i finezja. Duch i materia w sztuce Korei” będąca odpowiedzią na zorganizowaną w stolicy Korei Południowej w 2015 roku wystawę „Sztuka polska: niezłomny duch”. Wszystkie eksponaty pochodzą ze zbiorów Koreańskiego Muzeum Narodowego w Seulu.

Wystawa czasowa „Widoczne Niewidoczne / Pokaz malarstwa XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” „obejmuje obszary historii, polityki, nurtów artystycznych, estetyki, socjologii i metafizyki (Jesteśmy…, Deformacja i geometria, Gry barwne, Realizmy, Postęp i cywilizacja, Upadek i rozpad, Nowy człowiek, Materia organiczna, Obecność rzeczy, Inne stany świadomości)” w twórczości między innymi Zdzisława Beksińskiego, Romana Opałki, Ewy Kuryluk, Tamary Łempickiej, Jana Cybisa, Kazimierza Mikulskiego.

Program wycieczki zakończy rozrywkowy i interaktywny „Świat pozorów, złudzeń i paradoksów” w Muzeum Świat Iluzji, a w nim Pokoje luster, Komnata cieni, Zakręcony vortex, a także Magic box.

https://plastyk-plock.pl/index.php/2019/04/07/zaproszenie-z-kancelarii-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej/?fbclid=IwAR3b3K6Wac2UW0dBtxUU10q9G9A_pg-lwaG_CqDJNVuC9SIzlbGMZx5-jZI

http://www.postermuseum.pl/wystawy/tozsamosc-polska,80.html

http://www.mnw.art.pl/wystawy/splendor-i-finezja-duch-i-materia-w-sztuce-korei,220.html

http://www.mnw.art.pl/wystawy/widoczne-niewidoczne-pokaz-malarstwa-xx-wieku-ze-zbiorow-muzeum-narodowego-w-warszawie,226.html

https://swiatiluzji.pl