Warsztaty projektowe pod kierunkiem naszego absolwenta Sebastiana Jędrzejewskiego z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Już po raz drugi warsztaty w Plastyku poprowadził nasz absolwent Sebastian Jędrzejewski – obecnie student IV roku Wydziału Architektury Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajęcia w ramach podstaw projektowania i aranżacji wnętrz zorganizował artysta plastyk prof. Maciej Jeziórski, a uczestniczyli w nich uczniowie klas pierwszych i drugich.

Należy przypomnieć, że podczas nauki w Plastyku Sebastian Jędrzejewski uzyskał Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Fundacji PKN ORLEN. Wśród sukcesów artystycznych znalazły się laury III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”, a na polu naukowym I nagroda I Ogólnopolskiego Konkursu Historii Sztuki „Sztuka i nauka”. Już jako student uczelni artystycznej dzieli swą wiedzą i umiejętnościami. Stanowi wzór dla naszych uczniów.

Zdjęcia: Marcin Mroczkowski