Mamy podziękowanie od Dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku Leonarda Sobieraja

Dyrektor Małgorzata Mroczkowska otrzymała list z podziękowaniem dla kadry pedagogicznej i uczniów I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego oraz najnowszą publikację książkową Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Z prawdziwą przyjemnością przekazujemy społeczności szkolnej I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku podziękowania, jakie w imieniu własnym i pracowników Muzeum Mazowieckiego w Płocku złożył na ręce Dyrektor Małgorzaty Mroczkowskiej Dyrektor Leonard Sobieraj.

W przesłanym piśmie podkreślił wieloletnie wspieranie Muzeum Mazowieckiego przez kadrę pedagogiczną i uczniów oraz zaangażowanie w jego życie artystyczne i dodał: „Jesteśmy wdzięczni, że zapraszani na muzealne wydarzenia tak licznie stawiacie się, by poznawać świat sztuki i czerpać inspirację od artystów prezentujących w naszych siedzibach swoje prace”.

Do listu Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku Leonard Sobieraj dołączył najnowszą publikację: „Polskie art déco”, red. A. Sieradzka, wyd. Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock 2019, ISBN 978-83-64676-43-7 – pokłosie siódmej sesji naukowej „Polskie art déco. Malarstwo i grafika” pod przewodnictwem prof. Anny Sieradzkiej, prof. Andrzeja K. Olszewskiego w Muzeum Mazowieckim w Płocku.

Książka zawiera szesnaście ilustrowanych artykułów omawiających twórczość między innymi Zofii Stryjeńskiej (grafika i malarstwo), Wojciecha Jastrzębowskiego (grafika książkowa), Jerzego Zaruby (ilustracja prasowa), Karola Hillera (ekslibris) i wzbogaci księgozbiór pracowni historii sztuki.

Red. SI pragnie w tym miejscu wyrazić słowa wysokiego uznania dla działalności artystycznej i edukacyjnej Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz jego miejsca na kulturowej mapie Europy.

Społeczność I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego z rosnącym zainteresowaniem oczekuje zapowiadanego w 2020 roku otwarcia Muzeum Art Déco, co będzie historyczną zasługą Dyrektora Leonarda Sobieraja i pracowników Muzeum Mazowieckiego w Płocku.