Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akt nominacyjny profesora sztuki przyjacielowi płockiego Plastyka

Akt nominacyjny profesora sztuki otrzymał w Pałacu Prezydenckim dr hab. Tomasz Milanowski. Artysta i uczony. Dziekan Wydziału Malarstwa (kadencja 2016-2020) i członek Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Prof. dr hab. Tomasz Milanowski jest też od lat członkiem jury organizowanego przez I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Międzynarodowego Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”. Red. SI składa Panu Profesorowi gratulacje w imieniu społeczności szkolnej i własnym.

Na załączonym zdjęciu prof. dr hab. Tomasz Milanowski – L5. Fotografia wykonana w sali wystawowej I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku podczas obrad Jury VII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” (2018).

Na zdjęciu widoczni w składzie jury także inni profesorowie z Polski oraz Niemiec i Ukrainy (L-P): Dymitr Tkanko – Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych, Jan Rylke – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Jacek Dyrzyński – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Axel Schwerk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Na zdjęciu dostrzec też można kurator wystawy pokonkursowej art. plast. Magdalenę Sikorską-Tokarską oraz właścicieli I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego Marka i Małgorzatę Mroczkowskich.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,143,andrzej-duda-nominacje-profesorskie.html?fbclid=IwAR0yaS3aH7vy1C4VghR4cwI3qeZQwOxOrUIfwUs-7tOb6rZ3ST9n0kxLw2g
https://asp.waw.pl/akademia/senat
https://wm.asp.waw.pl/dziekani-kadencja-2012-2016