Piszemy zdalnie próbny egzamin maturalny

W związku z propozycją Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w szkole odbędzie się próbny egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii sztuki i historii dla uczniów zainteresowanych.

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski powiedział w dniu dzisiejszym: Chcemy, aby uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i przygotowania się do egzaminów. Ze względu na to, że szkoły będą zamknięte do Świąt Wielkanocnych, przygotowujemy się do tego, by młodzież miała możliwość ocenienia swoich możliwości i sprawdzenia się przed egzaminem kończącym szkołę ponadpodstawową […] Proszę dyrektorów szkół o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć.

Egzamin odbędzie się w dniach 2-8 kwietnia 2020 roku. Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie www.oke.waw.pl