Jubileuszowy X Regionalny Konkurs Plastyczny „Mój krajobraz” dla kandydatów do szkoły artystycznej

Czas zarazy nie przeszkodzi nam w organizacji Jubileuszowego X Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój krajobraz”, a także przyznaniu dyplomów i nagród, jednakże z zachowaniem stosownych rygorów sanitarno-epidemicznych.

Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzata Mroczkowska wraz z członkami Rady Artystycznej, w której skład wchodzą artyści plastycy i historyk sztuki, ustaliła zasady przeprowadzenia Jubileuszowego X Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój krajobraz” i przyznania dyplomów oraz ustanowiła nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.

Konkurs adresowany jest do tegorocznych kandydatów do I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku. Przeprowadzony będzie zdalnie, w kategorii malarstwa i fotografii.

Ocenie Jury Jubileuszowego X Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój krajobraz” podlegać będą prace w zakresie wyznaczonym II etapem procedury rekrutacyjnej, który został opublikowany na stronie internetowej Plastyka dnia 4 maja 2020 roku, z zachowaniem terminu nadsyłania prac do dnia 22 maja 2020 roku.

Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzata Mroczkowska ustanowiła nagrody dla trzech laureatów w kategorii malarstwa i trzech laureatów w kategorii fotografii. Poniżej publikujemy list otwarty do zainteresowanych uczestników:

Drodzy Kandydaci do szkoły artystycznej,

każdego roku nasza szkoła była organizatorem cieszącego się wielką popularnością konkursu plastycznego „Mój krajobraz”, skierowanego do uczniów klas ósmych szkół na terenie powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. Jednak w związku ze stanem pandemii tegoroczna edycja naszego konkursu odbędzie się w zmienionej na ten czas formule.

Kilkadziesiąt osób właśnie teraz, w zaciszu domowym przygotowuje prace malarskie i fotograficzne „A za moim oknem…”. Proponujemy Wam, drodzy Kandydaci, aby Wasze prace w dwóch kategoriach: malarskiej i fotograficznej, stanęły do Jubileuszowego X Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój krajobraz”. Liczymy na to, że ze zdwojoną energią ruszycie do pracy. Dyplomy i nagrody czekają.

Dyrektor
I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku

Małgorzata Mroczkowska