Natalia Słowikowska (I A) finalistką V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Historii Sztuki „Sztuka cenniejsza niż złoto”.

Natalia Słowikowska (I A) w gronie trzynastu finalistów V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Historii Sztuki „Sztuka cenniejsza niż złoto”. Etap centralny i gala finałowa odbędą się w Muzeum Narodowym w Warszawie najprawdopodobniej jesienią 2020 roku.

Ocenie Jury V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Historii „Sztuki Sztuka cenniejsza niż złoto” podlegała: zgodność z tematem, poziom merytoryczny i literacki prac oraz oryginalność ujęcia tematu i własnej refleksji autora eseju. Bardzo dobre prace napisały także Oliwia Wiśniewska (I E), Aleksandra Rogozińska (II A) i Klaudia Michalska (III B). Prace pochodzące z I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku powstały pod kierunkiem historyka sztuki prof. Marka Mroczkowskiego.

Organizatorzy stwierdzili między innymi: „Ze względu na wysoki poziom nadesłanych prac Komisja Konkursowa miała niełatwe zadanie”. Werdykt podjęło Jury V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Historii Sztuki „Sztuka cenniejsza niż złoto” złożone z pracowników naukowych Muzeum Narodowego w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i historyków sztuki Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie.

W finale, oprócz Natalii Słowikowskiej z I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku, znaleźli się uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu, Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Kluzy w Krakowie, Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi, Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie, Liceum Sztuk Plastycznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie, Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brâncușiego w Szczecinie i Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie.

V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Historii „Sztuki Sztuka cenniejsza niż złoto” przebiega pod patronatem Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie dr. Zdzisława Bujanowskiego, Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie dr. hab. Łukasza Gawła, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie dr Beaty Lewińskiej.