Świat rzeźby w Plastyku

Dzięki uprzejmości artysty plastyk prof. Sandry Wilczyńskiej możemy obejrzeć bardzo ciekawe, często intrygujące, a na pewno wykazujące dużą już biegłość warsztatową prace domowe naszych uczniów, wykonane podczas zdalnych zajęć z rzeźby.

„Takie cudeńka powstają dzięki uczniom płockiego I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych” – jak to na swoim FB zgrabnie ujęła Redakcja „Dziennika Płockiego”. Owe „cudeńka” to szkic i rzeźby inspirowane twórczością Magdaleny Abakanowicz, formy antropo- i zoomorficzne, instalacje przestrzenne „Światło i cień”, w tym inspirowana dokonaniami Katarzyny Kobro.

Wyróżnione prace wykonały: Amelia Burzyńska, Maja Dubik, Paulina Pietruszka, Paulina Sobiecka, Marta Wąsiakowska z klasy I D, Monika Makowska i Aleksandra Rogozińska z klasy II A, Milena Łukasiak, Konstancja Kołodziejczyk z klasy II B oraz Laura Mielczarek z klasy III A i Aleksandra Jabłońska z klasy III B.

Prof. Sandra Wilczyńska dołączyła opis wybranych prac zrealizowanych podczas zajęć z rzeźby przez uczniów zaangażowanych i w takiej autorskiej kolejności dokonujemy publikacji.

A zatem: Monika Makowska – Ciało, inspiracja twórczością Magdaleny Abakanowicz, szkic i rzeźba pełnoplastyczna wykonana w masie papierowej (1, 2), Monika Makowska – Instalacja przestrzenna w odpowiedzi na hasło „Światło i cień” (3), Milena Łukasiak – Ciało, inspiracja twórczością Magdaleny Abakanowicz (4, 5, 6), Konstancja Kołodziejczyk – Ciało, inspiracja twórczością Magdaleny Abakanowicz (7), Aleksandra Rogozińska – Instalacja przestrzenna w odpowiedzi na hasło „Światło i cień” (8), Aleksandra Jabłońska – Meduza (9), Paulina Sobiecka – Szkic maski (10), Maja Dubik – Maska (11, 12, 13), Marta Wąsiakowska – Maska (14), Amelia Burzyńska – Maska (15, 16), Paulina Pietruszka – Maska (17), Laura Mielczarek – Zwierzę w ruchu (18, 19, 20).