Komunikat dotyczący egzaminów dla kandydatów do I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, następują zmiany w egzaminach wstępnych do szkół artystycznych.

W liceach sztuk plastycznych realizowany będzie egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej. Z nowych przepisów wynika, że odstępuje się w tym roku od egzaminu ustnego z zakresu historii sztuki.

Informuję zatem naszych kandydatów, iż dnia 28 kwietnia 2020 roku zrealizowaliście część pierwszą egzaminu praktycznego z zakresu rysunku, do dnia 22 maja 2020 roku realizujemy część drugą egzaminu praktycznego z malarstwa, natomiast dnia 25 maja 2020 roku kandydaci otrzymają zagadnienie do części trzeciej egzaminu praktycznego z zakresu kompozycji przestrzennej wraz ze szczegółową instrukcją realizacji zadania w terminie do dnia 2 czerwca 2020 roku.

Zmodyfikowany i szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w dziale REKRUTACJA.

Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku
mgr Małgorzata Mroczkowska