XXIII państwowy egzamin dyplomowy zdany

Po państwowym egzaminie dyplomowym z historii sztuki – część teoretyczna dyplomanci podczas części praktycznej państwowego egzaminu dyplomowego zaprezentowali w sali wystawowej autorskie prace w zakresie zrealizowanej specjalizacji artystycznej.

Zarówno dyplomanci, jak i członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej zachowali wskazane obostrzenia wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. Nie przeszkodziło to jednak w sprawnym i bezpiecznym przebiegu egzaminu dyplomowego.

Dyplomanci omawiali źródła inspiracji, etapy realizacji pomysłów, zakres pracy, analizę formalną i funkcjonalną, zastosowane techniki i technologie oraz ich oryginalny charakter, a następnie odpowiadali na pytania związane z formalnymi i merytorycznymi założeniami, przygotowaniem i realizacją dyplomów.

Państwową Komisję Egzaminacyjną w I Prywatnym Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego powołał Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. W jej skład weszli profesorowie artyści plastycy i Dyrektor Małgorzata Mroczkowska jako Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Zdjęcia: Marcin Mroczkowski