„Ścieżki duszy” – zwycięskie dzieło Mateusza Miętusa w konkursie Biblioteki Pedagogicznej w Płocku

Dzięki uprzejmości Biblioteki Pedagogicznej w Płocku, organizatora konkursu „Komiksowo”, prezentujemy nagrodzony I miejscem komiks Mateusza Miętusa.

Początków komiksu można upatrywać jeszcze w średniowieczu, kiedy popularnością cieszyły się opatrzone filakteriami dzieła malarskie prezentujące żywoty świętych. Wybitnym przykładem ikonograficznym może być przedstawiająca podbój Anglii przez Wilhelma I Zdobywcę i bitwę pod Hastings w 1066 roku słynna tkanina z Bayeux, datowana na II połowę XI wieku.

Tradycję komiksu budowały satyryczne grafiki towarzyszące rewolucji angielskiej lat 1642 – 1651, jednak klasyczne historie obrazkowe stały się formą wydawniczą dopiero w końcu XIX wieku. Na satyryczny i komediowy, a jednocześnie sekwencyjny charakter wskazuje etymologia: „comic strip”, stąd skrótowiec „komiks” – serie rysunków w gazetach codziennych, opisane przez Gilberta Seldesa w „The Seven Liveely Arts” w Stanach Zjednoczonych (1924).

Podczas gdy za oceanem ukształtowały się i działają profesjonalne zespoły projektantów, scenarzystów, inkerów, kolorystów, literników, w Europie dominuje komiks autorski. W tej tradycji mieści się dzieło Mateusza Miętusa.

„Ścieżki duszy” – I nagroda konkursu „Komiksowo” jest też dobrym przykładem swoistej powiastki filozoficznej w atrakcyjnej formie plastycznej, która z pewnością zachęci odbiorców do intelektualnej i moralnej refleksji. I nic w tym zaskakującego – laureat konkursu Mateusz Miętus to obecnie uczeń IV B, klasy dyplomowej i maturalnej I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku, który jest na najlepszej drodze do zdania egzaminu dojrzałości.