I Międzynarodowe Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”

Wernisaż dnia 20 listopada 2020 roku. List, Regulamin i Karta zgłoszenia: https://plastyk-plock.pl/index.php/remember-the-gardens/.

Organizatorem Biennale jest I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Rekomendacja: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr hab. Piotr Gliński.

Patronat honorowy międzynarodowy od lat obejmują Ambasadorowie V4 w Rzeczypospolitej Polskiej: Ambasador Republiki Czeskiej, Ambasador Republiki Słowackiej i Ambasador Węgier, a także Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej .

Patronat honorowy krajowy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Polski Komitet ds. UNESCO, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Płockiego, Prezydent Miasta Płocka, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Inspiracją dla poprzednich edycji ogólnopolskich (2008-2011), następnie edycji międzynarodowych (2012-2018), a także obecnej edycji międzynarodowej w ministerialnej formule biennale (2020), jest słynny utwór muzyczny „Pamiętajcie o ogrodach” autorstwa Jana Pietrzaka (1937) – znakomitego polskiego kompozytora, poety, aktora, satyryka, założyciela legendarnych warszawskich kabaretów „Hybrydy” i „Pod Egidą”, skomponowany do tekstu Jonasza Kofty (1942-1988) – wybitnego polskiego poety, dramaturga, satyryka i śpiewaka.

Kolejne wersje słynnego ogródka i logotypu konkursu ogólnopolskiego, następnie międzynarodowego, a obecnie międzynarodowego biennale są autorstwa artysty plastyk Marii Wojnarowskiej, profesor rysunku i malarstwa w płockim Plastyku w latach 1993-2010.