Plastyk – jedyne płockie liceum w publikacjach z okazji 15 lat Polski w Europie, 20 lat województwa mazowieckiego i 30 lat samorządności w Polsce.

I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku znajdujemy w najnowszej publikacji albumowej „Innowacje mazowieckie” i portalu www.polskamultimedialna.pl.

„Szkoła z kulturą” jako jedyne liceum w Płocku umieszczona została w portalu www.polskamultimedialna.pl i w publikacji „Innowacje mazowieckie”, zredagowanej i wydanej z okazji piętnastu lat Polski w Europie, dwudziestu lat województwa mazowieckiego i trzydziestu lat samorządności w Polsce. Płocka szkoła artystyczna jest jedną z najlepszych i najnowocześniej wyposażonych szkół sztuk pięknych i liceów w Polsce i Europie Środkowej.

Od niemal trzydziestu już lat pod okiem pedagogów i artystów utalentowana młodzież nabywa wiedzę ogólnokształcącą oraz w dziedzinie kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego i światowego. Uczniowie rozwijają i doskonalą swe umiejętności twórcze w optymalnie wyposażonych pracowniach artystycznych, zdają państwowy egzamin dyplomowy, co daje im uprawnienia zawodowe plastyka, zdają też egzamin maturalny.

Nasi absolwenci są kreatywnie, innowacyjnie i profesjonalnie przygotowani do tego, by tworzyć unikatowe dzieła kultury i sztuki, a także z powodzeniem konkurować na polskim, euro-atlantyckim, czy też globalnym rynku sztuki.