Zasady bezpiecznego powrotu do szkoły: „Wskazówki dla rodziców”

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 rozpoczynamy na stronie internetowej i FB I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku procedurę informowania o bezwzględnie obowiązujących zasadach bezpiecznego powrotu do szkoły i realizacji podstaw programowych.

Na początek materiały opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dziś „Wskazówki dla rodzica”, a w dalszej kolejności „10 zasad dla ucznia”. Następnie opublikujemy wewnątrzszkolne „Zasady rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021”.

Bezwzględnie i do odwołania obowiązującą podstawą funkcjonowania społeczności I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku będzie „Regulamin szczegółowy” opracowany na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego, zawierający zalecenia związane między innymi z organizacją zajęć w szkole, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.