Wcześniejszy termin przyjmowania zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

W związku z dużą liczbą uczniów przyjętych do klas pierwszych procedura przyjmowania zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty rozpocznie się wcześniej niż zaplanowano w harmonogramie rekrutacji.

Sekretariat I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku czynny będzie od dnia 10 sierpnia 2020 roku i w następnych dniach roboczych w godzinach 8:00 – 14:00 CEST (UTC+2:00).