Zasady rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w I Prywatnym Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w I Prywatnym Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku odbędzie się dnia 1 września 2020 roku w następujący sposób:

godz. 8:00 – rozpoczęcie dla uczniów klas po szkole podstawowej, to jest: I a, I b, I c, II a, II b, II c

godz. 9:00 – rozpoczęcie dla uczniów klas po gimnazjum, to jest: II d, II e, III a, III b, IV

Bezwzględnie obowiązujące wewnątrzszkolne wytyczne sanitarno-epidemiczne

1. Uczniowie przychodzą do szkoły na odpowiednią godzinę do swojej grupy.

2. Uczniowie przychodzą zaopatrzeni w maseczki.

3. Uczniowie przychodzą sami – bez rodziców, opiekunów, osób towarzyszących.

4. Przy wchodzeniu do szkoły uczniowie zachowują bezpieczną odległość 1,5 metra.

5. Bezpośrednio po wejściu do budynku uczniowie korzystają z naściennego bezdotykowego dozownika płynu do dezynfekcji rąk.

6. Po zdezynfekowaniu rąk uczniowie udają się pojedynczo do sali wystawowej, gdzie niezwłocznie zajmują miejsca siedzące, z wyłączeniem rzędu pierwszego.

7. Uczniowie wchodzący do sali wystawowej zajmują miejsca poczynając od rzędu drugiego, a po jego zapełnieniu trzeciego, następnie czwartego itd.

8. Przesuwanie krzeseł jest niedopuszczalne.

9. Zdjęcie maseczek może nastąpić wyłącznie po zajęciu miejsca siedzącego i na czas zajęcia tego miejsca.

10. Po zakończeniu uroczystości uczniowie zakładają maseczki i wstają z miejsc.

11. Uczniowie wychodzą z sali wystawowej pojedynczo, poczynając od ostatniego rzędu, a kończąc na drugim rzędzie.

12. Podczas wychodzenia z sali wystawowej i opuszczania budynku uczniowie zachowują bezpieczną odległość 1,5 metra.

13. Uczniowie z jakimikolwiek objawami chorobowymi pozostają w domu.