Aktualizacja planu lekcji

W dzienniku elektronicznym ukazało się Zarządzenie nr 4/2020/2021 Dyrektora I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku.

Aktualizacja dotyczy tygodniowego planu lekcji w nauczaniu hybrydowym i wynika z uzupełnienia przedstawionego w dniu dzisiejszym przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i doprecyzowania przez organ nadzorujący pojęcia przedmiot zawodowy w rozumieniu przedmiot główny.

Zgodnie ze dzisiejszym stanowiskiem Prezesa Rady Ministrów można spodziewać się w najbliższych dniach dalszych obostrzeń, w tym także dotyczących zakresu nauczania zdalnego.