Mamy patronat honorowy Polskiego Komitetu do spraw UNESCO

Międzynarodowe Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” – z patronatem honorowym Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

Decyzję przekazał Sekretarz Generalny prof. dr hab. Sławomir Ratajski, który poinformował Dyrektor Małgorzatę Mroczkowską, iż biennale odpowiada założeniom przyjętym na konferencjach i w dokumentach międzynarodowych UNESCO: „Mapa drogowa UNESCO dla edukacji artystycznej” i „Plan z Seulu: Cele rozwoju edukacji artystycznej” oraz rezolucji 40. sesji Konferencji Generalnej UNESCO w Paryżu, apelującej o podnoszenie świadomości znaczenia edukacji artystycznej dla rozwoju współczesnych społeczeństw i dla rozwoju indywidualnego w kontekście realizacji celów Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Polski Komitet do spraw UNESCO przyznaje patronat honorowy tylko takim przedsięwzięciom, których charakter jest zbieżny z założeniami programów UNESCO. Przy podejmowaniu decyzji analizowane są następujące kryteria: „wysoka ranga edukacyjna, naukowa, kulturalna, społeczna, polityczna projektu, doniosłość i aktualność tematyki, której projekt dotyczy, wkład projektu w rozwój współpracy międzynarodowej, zwłaszcza regionalnej lub transgranicznej, stopień zaawansowania realizacji projektu”.

Polski Komitet do spraw UNESCO to instytucja działająca w ramach funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Jest organem doradczym Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Koordynuje działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i Ministerstwa Edukacji Narodowej z działaniami instytucji UNESCO.

Wśród najciekawszych programów UNESCO jest Lista światowego dziedzictwa, gromadząca obiekty dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa naturalnego o wyjątkowej powszechnej wartości dla ludzkości, na której znalazły się tak ważne i różnorodne obiekty z Polski, jak na przykład zabudowy staromiejskie Krakowa, Torunia, Warszawy i Zamościa, Zamek Krzyżacki w Malborku, manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy z XVII wieku w Kalwarii Zebrzydowskiej, Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Białowieski Park Narodowy, Auschwitz-Birkenau – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady.

To także program Pamięć Świata, którego celem jest podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu i udostępnianiu dokumentów manuskryptów, rękopisów, druków, inskrypcji, dokumentów audiowizualnych o światowym znaczeniu historycznym lub cywilizacyjnym. Na liście są tak ważne polskie obiekty, jak między innymi dzieła Mikołaja Kopernika i Fryderyka Chopina, Księga henrykowska, Akt Unii lubelskiej, Archiwum Komisji Edukacji Narodowej, dokumenty polskiego wywiadu radiowego z okresu Bitwy Warszawskiej 1920 roku, 21 postulatów Solidarności.

Przewodniczącym Polskiego Komitetu do spraw UNESCO jest prof. dr hab. Michał Kleiber, Kawaler Orderu Orła Białego, b. minister nauki i szkolnictwa wyższego (2001-2005), b. przewodniczący Polskiej Akademii Nauk (2007-2015), b. doradca Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw kontaktu ze środowiskiem naukowym (2006-2010), przewodniczący The European Community on Computational Methods in Applied Sciences (2017), wykładowca uczelni w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii (1976-1993).

Nadawca listu Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu do spraw UNESCO prof. dr hab. Sławomir Ratajski był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Argentynie, Paragwaju, Kubie. Związany jest z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie (1987), gdzie prowadził pracownię malarstwa i rysunku na Wydziale Grafiki, a następnie kierował pracownią Kreacji Artystycznej w Przestrzeni Społecznej na Wydziale Sztuki Mediów, którego jest obecnie dziekanem. Prace malarskie i instalacje prezentował na wystawach indywidualnych i pokazach sztuki polskiej, m.in. w Ankarze, Budapeszcie, Buenos Aires, Krakowie, Lipsku, Lublinie, Moskwie, Paryżu, Płocku, Stambule, Toruniu, Warszawie, Wiedniu, Włocławku.