Zajęcia edukacyjne artystyczne i ogólnokształcące wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie nr 5/2020/2021 Dyrektora I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku w sprawie realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostało opublikowane w dzienniku elektronicznym Librus Synergia.