Wyniki Międzynarodowego Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”

Dwunasta edycja konkursu, po raz pierwszy jako biennale, w nadzwyczajnych okolicznościach światowej pandemii, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyli uczniowie z trzydziestu szkół plastycznych z Polski i z zagranicy, nadsyłając pięćset dwadzieścia dziewięć prac rysunkowych, malarskich i graficznych.

Protokół Jury Międzynarodowego Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” – poniżej. Na tej podstawie można już oficjalnie powiadomić, że eksponowaną pozycję zajęli uczniowie z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie. To przede wszystkim Paulina Kaszowska – laureatka Grand Prix, a także dwie bardzo dobre prace w kategorii malarstwa. Po raz kolejny pierwsza nagroda w kategorii rysunku znajdzie się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu. Znakomite prace w rysunku to również dzieła uczniów Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu.

Po raz pierwszy dwie nagrody, w tym Nagroda Przewodniczącego Jury, dla uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Sukces będą świętować także uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi oraz Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim, dokąd trafi Nagroda Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku.

Po zakończeniu prac Przewodniczący Jury prof. dr hab. Jan Rylke z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiedział: „Przeglądam prace konkursowe od wielu lat. Z każdym rokiem wybór jest trudniejszy, bo co raz więcej prac jest nie tylko interesujących, ale też lepszych warsztatowo. Świadczy o tym bogactwo technik malarskich, rysunkowych i graficznych. […] Oglądając prace młodych artystów rosną nasze serca, bo sztuka ma się dobrze i zostaniemy zastąpieni przez kolejne pokolenia artystów”.

Dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. dr hab. Tomasz Milanowski, który od lat ocenia w płockim Plastyku nadsyłane prace, odniósł się też do bieżącej sytuacji w kraju i stwierdził: „W czasie trudnym, pełnym napięć i niepokoju młodzi artyści zachowali powagę i dystans […] kolejna edycja obfituje w prace mądre i dojrzałe […] co świadczy także o dobrej pracy wykonanej przez pedagogów. Jestem pod wrażeniem zaangażowania i profesjonalnego przygotowania konkursu przez organizatorów, co w tym roku wymagało więcej trudu niż zwykle. […] To ważny i potrzebny przegląd pokazujący kondycję szkolnictwa artystycznego w Polsce i poza jej granicami”.

Członek Jury prof. dr hab. Artur Winiarski dodał: „Nagrodzone prace odzwierciedlają charakter konkursu: bogactwo form, metafor, symboli, znaków, odniesień. Trzeba przyznać, że młodzież plastyczna z polskich liceów i zagranicznych ośrodków kształcenia artystycznego wysoko zawiesiła poprzeczkę jakości w obszarze twórczości plastycznej. […] Warto kontynuować ten cykl konkursów”.

Tę ideę wskazywał już wcześniej Jego Magnificencja Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. dr hab. Błażej Ostoja Lniski, który w liście do Dyrektor Małgorzaty Mroczkowskiej napisał między innymi, że biennale „przyczyni się do promowania sztuki, kultury polskiej i ochrony dziedzictwa kulturowego”.

Rangę tegorocznej edycji podkreśla otrzymany po raz pierwszy patronat honorowy Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Warto zauważyć, że działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury instytucja przyznaje patronat honorowy tylko takim przedsięwzięciom, które charakteryzuje „wysoka ranga edukacyjna, naukowa, kulturalna, społeczna, polityczna projektu, doniosłość i aktualność tematyki, której projekt dotyczy, wkład projektu w rozwój współpracy międzynarodowej, zwłaszcza regionalnej lub transgranicznej”.

Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu do spraw UNESCO prof. dr hab. Sławomir Ratajski poinformował uprzednio Dyrektor Małgorzatę Mroczkowską, że biennale odpowiada założeniom przyjętym na konferencjach i w dokumentach międzynarodowych UNESCO: „Mapa drogowa UNESCO dla edukacji artystycznej” i „Plan z Seulu: Cele rozwoju edukacji artystycznej” oraz rezolucji 40. sesji Konferencji Generalnej UNESCO w Paryżu, apelującej o podnoszenie świadomości znaczenia edukacji artystycznej dla rozwoju współczesnych społeczeństw i dla rozwoju indywidualnego w kontekście realizacji celów Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Od wielu lat rolę i znaczenie płockiego konkursu w europejskiej przestrzeni artystycznej i kulturalnej doceniają także Ambasadorowie Grupy V4 oraz Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej. Wspierając biennale swym patronatem honorowym Jego Ekscelencja Ambasador Litwy Eduardas Borisovas napisał: „Cieszymy się ogromnie, iż mimo tak niezwykłego i trudnego zarazem dla wszystkich czasu utalentowana plastycznie młodzież ma możliwość prezentacji własnych dzieł artystycznych, jak też integracji w zakresie ich tworzenia”.

Obejmując patronat honorowy Jego Ekscelencja Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Słowackiej Andrej Droba był uprzejmy dodać: „Przedsięwzięcia takie, jak Państwa Biennale, stwarzają młodzieży wyjątkową szanse, by zaprezentować swój dorobek i talent na międzynarodowym forum, są jednak również platformą pozwalającą nawiązać kontakty z podobnie uzdolnionymi rówieśnikami z innych krajów. Rozmawiając, dyskutując i snując wspólne marzenia nadają kształt naszej przyszłości, w której to właśnie oni – świadomi własnych tradycji, ale też otwarci na świat i całe bogactwo innych kultur – będą świadomie decydować o jakości i walorach otoczenia, w którym przyjdzie nam żyć”.

Kilkanaście już lat inspiruje plastycznie młodych artystów legendarny utwór „Pamiętajcie o ogrodach”, z muzyką Jana Pietrzaka (1937) – znakomitego kompozytora, poety, aktora, satyryka, kierownika Studenckiego Teatru Hybrydy i założyciela ,,Kabaretu pod Egidą” i słowami Jonasza Kofty (1942-1988), poety, dramaturga, satyryka i śpiewaka. Po raz pierwszy jednak w formule biennale.

To skutek rekomendacji, jaką od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego otrzymał płocki konkurs. Rekomendacja jest wyróżnieniem i uznaniem najwyższego poziomu artystycznego, merytorycznego i logistycznego, jaki Międzynarodowemu Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” zapewnia I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i decyzją Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego uroczystość wręczenia dyplomów i nagród I Międzynarodowego Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” oraz wernisaż wystawy w Płockiej Galerii Sztuki w dniu 20 listopada 2020 roku muszą być przełożone. Ustalony ponownie termin będzie podany do publicznej wiadomości.

Rozważana jest też opcja transmisji online wystąpienia Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego Małgorzaty Mroczkowskiej, zdalnego otwarcia wystawy i wirtualnego zwiedzania w czasie rzeczywistym ekspozycji nagrodzonych prac w Płockiej Galerii Sztuki.

Zdjęcia: Marcin Mroczkowski