Jak zdobyć szóstkę z historii sztuki? Odpowiada Monika Makowska z klasy III A

Jak zdobyć szóstkę? Przykładem może być praca domowa na temat rzeźby i malarstwa barokowego i rokokowego w Polsce w wykonaniu Stypendystki Prezesa Rady Ministrów Moniki Makowskiej z klasy III A.

Temat niełatwy z uwagi na fragmentaryczną ikonografię w książce Barbary Osińskiej. Należało ją uzupełnić zgodnie z wymaganiami programu historii sztuki, co też Monika Makowska zrealizowała w pełni.

Do zadań należało opracowanie takich zagadnień, jak rzeźba i sztukateria barokowa, malarstwo barokowe, barokowy wystrój wnętrza rezydencji pałacowej oraz znalezienie ilustracji wskazanych obiektów i sporządzenie ich opisu. Należało także wyjaśnić pojęcia: tematyka wanitatywna, portret trumienny, danse macabre, kwadratura, pendentyw, sztukateria, stiuk, snycerstwo, stalle, prospekt organowy, antykamera.

Zadania te Monika Makowska zrealizowała w całości, a ponadto opracowała zagadnienie snycerki na przykładzie barokowych ołtarzy i stalli oraz słynnych prospektów organowych z bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Leżajsku, z bazyliki archikatedralnej Trójcy Świętej w Gdańsku Oliwie (największy wówczas prospekt organowy w Europie), z bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Świętej Lipce i z konkatedry św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim.