Zdalne nauczanie do dnia 29 listopada 2020 roku

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1960), funkcjonowanie I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku odbywać się będzie do dnia 29 listopada 2020 roku na zasadzie wykorzystywania metod i technik kształcenia na odległość.