Warsztaty Centrum Edukacji Artystycznej dla uczniów szkół artystycznych

Centrum Edukacji Artystycznej przygotowało cykl warsztatów psychologicznych o wspierającym i rozwojowym charakterze, których celem jest ograniczenie skutków przedłużającego się stanu pandemii, w tym konieczności izolacji społecznej, zdalnego nauczania i ograniczeń w czasie ferii zimowych.

Zajęcia w styczniu 2021 roku na platformie Zoom. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń zwykłym mailem, dokonanych samodzielnie od dzisiaj do dnia 30 grudnia 2020 roku.

Tytuły warsztatów przeznaczonych dla licealistów: Zarządzanie sobą w czasie, Jak wspierać przyjaciół z problemami emocjonalnymi, „Mam tę moc” – o poczuciu własnej wartości, Trening pozytywnego myślenia – gra „Zdarzyło się”, Maturzysta w pandemii.

Poniżej list Starszego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dr Anny Nogaj, wymagane treści i adres zgłoszenia oraz plan warsztatów psychologicznych.