Plastyków książę Ignacy Krasicki inspiruje

Zaglądamy dziś do pracowni aranżacji przestrzeni, gdzie pod kierunkiem artysty plastyka prof. Macieja Jeziórskiego uczniowie klasy III A zdalnie realizują specjalizację w zakresie aranżacji wnętrz.

Wybieramy pracę Moniki Makowskiej, która wykonała projekt scenografii i kostiumów do bajki „Orzeł i sowa”, przeznaczony do inscenizacji dla dzieci szkół podstawowych, ale także dla młodzieży i dorosłych.

Inspiracją bowiem słynne „Bajki i przypowieści” księcia biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego, późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski (1795-1801), wydane przez Michała Grölla w Warszawie w 1779 roku, dzieło klasy europejskiej, na równi z bajkami Ezopa czy też Jeana de La Fontaine.