Wymagania na egzamin maturalny w roku szkolnym 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało zmienione wymagania na egzamin maturalny w roku szkolnym 2020/2021.

Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki prof. dr. hab. Przemysława Czarnka z dnia 16 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 2314) i załącznik nr 2: Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021.

Podstawowe zmiany są wskazane pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym.

Do dnia 31 grudnia 2020 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi aneksy do informatorów maturalnych: www.cke.gov.pl.