Co w pracowni rzeźby łączy flakon na perfumy i buty?

Kolejne dwa zadania dla klas drugich w zdalnej pracowni rzeźby artysty plastyka prof. Wiesława Nadrowskiego: projekt flakonu na perfumy i studium przedmiotu – but.

Temat pierwszy wymagał przemyślenia, dla jakiej płci i grupy wiekowej będzie przeznaczony produkt. Założenia tematu drugiego brzmiały następująco: „Zadaniem uczniów było wybranie z domowej kolekcji buta, który byłby dla nich w jakiś sposób inspirujący: ciekawą formą, może charakterystycznymi śladami zużycia, albo elegancją lub jej brakiem, sportowym zacięciem itp. i wykonanie jego studium z gliny lub plasteliny w skali nie mniejszej niż 1:2”.

Wybieramy prace Aleksandry Pudlak (II E) oraz Pauliny Pietruszki i Katarzyny Wiśniewskiej (II D).