Relief – studium głowy przodka i pełnoplastyczne studium głowy, czyli rzeźba w klasach trzecich

Mamy godne uwagi przykłady dzieł rzeźbiarskich klas trzecich ze zdalnej pracowni artysty plastyka prof. Wiesława Nadrowskiego.

Jednym z bardziej interesujących tematów było studium głowy przodka w formie plakiety portretowej. Relief miał uwydatnić cechy charakteru postaci, a także klimat dawnych fotografii, najlepiej znalezionych w rodzinnym archiwum. Wyróżniamy prace Moniki Makowskiej i Klaudii Wiśniewskiej (III A).

Ciekawym zadaniem było też wykonanie pełnoplastycznego studium głowy – tu wskazujemy dzieło Mileny Łukasiak (III B).