Kalendarz_2021 z pracami fotograficznymi i malarskimi naszych uczniów uświetnia 840-lecie Małachowianki

Wyróżniona została specjalizująca się w fotografii artystycznej Alicja Dziedzic (IV A), której zdjęcie głównego wejścia do najstarszej szkoły w Polsce – Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, znalazło się na okładce.

Autorzy pozostałych prac fotograficznych i malarskich, które zdobią kalendarz Małachowianki, to: Natalia Nowocień (II C) – styczeń, Barbara Chiba (II C) – luty, Milena Łukasiak (III B) – marzec, Monika Makowska (III A) – kwiecień, Olga Więckowska (III A) – maj, Agnieszka Chojnacka (II C) – czerwiec, Zuzanna Wójcik (IV A) – lipiec, Barbara Chiba (III C) – sierpień, Helena Mieszkowicz (II C) – wrzesień, październik, listopad i Agata Kusy (II C) – grudzień.

Podziękowania za współpracę w organizacji warsztatów malarsko-fotograficznych w ramach projektu „Jubileuszowy rok Małachowianki” wystosowały Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego Katarzyna Góralska i Prezes Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku Anna Wiśniewska.

Dyplomy opatrzone zostały mottem, którym jest fragment wiersza absolwenta z 1934 roku Jana Pliski:

W ciszy stań – i czuj,
Jak z murów płynie, niby rzeki zdrój,
Chłodna, lecz trzeźwa prawda o człowieku.
Patrz, jak w półcieniach sklepień spiętych w łuki
Świeci stuleci blask – słońcem nauki.
Głosem tych murów mówi osiem wieków.

Podziękowania i dyplomy otrzymali: Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzata Mroczkowska, opiekunowie artystyczni prof. Paweł Chmielecki i prof. Anna Wojnarowska oraz wyróżnieni publikacją prac, a także pozostali uczestnicy wydarzenia: Oliwia Debich, Magdalena Kania, Kołodziejska, Marianna Zielińska (II C), Paulina Krajewska, Aleksandra Rogozińska, Klaudia Wiśniewska (III A), Konstancja Kołodziejczyk (III B), Aleksandra Jabłońska, Maja Kłosek, Klaudia Michalska, Mateusz Miętus, Agnieszka Słomska (IV A).

Przyjemność współpracy i uhonorowania jubileuszu 840-lecia najstarszej szkoły w Polsce leży po naszej stronie. Przyjemność tym większa, gdyż w kalendarzu znalazły się zdjęcia dawnej szkolnej kaplicy św. Kazimierza, obecnie auli Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, której polichromię wykonał patron I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych w Płocku Władysław Drapiewski.