Powrót uczniów do nauki po feriach

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 92) od dnia 18 stycznia 2021 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku zajęcia edukacyjne ogólnokształcące i zajęcia edukacyjne artystyczne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.