Kompozycja, ekslibris, logo, „osiemnastka”

Kompozycja poza i w obszarze, projekt ekslibrisu, projekt logo, motyw identyfikacji jubileuszu „osiemnastki” – zdalnie.

Znajdujemy kolejne ciekawe dzieła z pracowni zdalnej podstaw projektowania i projektowania graficznego artysty plastyk prof. Magdaleny Sikorskiej-Tokarskiej. Wyróżniamy prace Emilii Klat, Joanny Gugały (II E), Julii Wójcik (II D), Julii Zawadzkiej (II A) i Moniki Makowskiej (III A).