Klasa I B: kompozycje zamknięte i otwarte, z osią symetrii

W zdalnej pracowni podstaw projektowania powstały bardzo symetryczne dzieła uczniów klasy I B.

Na wyraźne życzenie kierownika pracowni artysty plastyka prof. Macieja Jeziórskiego, z którym to życzeniem w pełni się zgadzamy, wyróżniamy grzybki Izabeli Woźnowskiej.