Przekroje, wymiarowanie i perspektywa linearna w klasie II B

Z matematyczną precyzją i zacięciem plastycznym występują Kamila Jaszczak, Ewelina Szczepankowska i Malwina Wasilewska.

Przekroje pionowe, poziome, wymiarowanie w projektowaniu wnętrz, perspektywa zbieżna (linearna) z jednym kierunkiem zbiegu – to ćwiczenia w zdalnej pracowni aranżacji wnętrz artysty plastyka prof. Macieja Jeziórskiego.