Pracownie przedmiotów artystycznych czekają

Zaglądamy do zmodernizowanych specjalistycznych pracowni zawodowych przedmiotów artystycznych.

„Szkoła bez kredy”, a zatem w każdej pracowni wielkoformatowe monitory interaktywne. Wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba – umywalki z bezdotykowymi dozownikami mydła w płynie i bezdotykowymi podajnikami ręczników papierowych. W standardzie także bezdotykowe dozowniki sprayu dezynfekcyjnego.

Ruszamy do pracowni przedmiotów praktycznych – grafiki komputerowej, projektowania graficznego, aranżacji wnętrz, rysunku i malarstwa oraz pracowni przedmiotu teoretycznego – historii sztuki.

Zdjęcia: Marek Mroczkowski