Dyplom 2021 – obroniony

Państwowa Komisja Egzaminacyjna zakończyła 24. egzamin dyplomowy zawodowy w części teoretycznej i praktycznej. Pojawiły się oceny celujące na egzaminie z historii sztuki i na egzaminie praktycznym.

Państwową Komisję Egzaminacyjną powołał Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W jej skład weszli artyści plastycy, historyk sztuki i Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzata Mroczkowska jako Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Czynności Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przebiegały zgodnie z paragrafem 37 Egzamin dyplomowy i regulamin egzaminu dyplomowego, zawartym w Statucie I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku.

W części teoretycznej dyplomanci zdawali egzamin z historii sztuki. Każdy zestaw egzaminu teoretycznego zawierał trzy zagadnienia. Poszczególne pytania dotyczyły znajomości dziejów sztuki według wskazanego porządku: 1) Sztuka pradziejowa – sztuka średniowieczna (do XV wieku); 2) Sztuka nowożytna (renesans, manieryzm, barok, rokoko, klasycyzm) – od XV wieku do XVIII wieku; 3) Sztuka nowoczesna – od XIX wieku do sztuki współczesnej – XXI wieku. W każdym wylosowanym zestawie znajdowało się dzieło architektury lub sztuki do rozpoznania, opisu i wnikliwej analizy.

W części praktycznej dyplomanci prezentowali autorskie prace z zakresu specjalizacji artystycznej, zwracając uwagę na źródła inspiracji, etapy realizacji, zakres pracy, analizę formalną i funkcjonalną, zastosowane techniki i technologie oraz ich oryginalny charakter. Po prezentacji dyplomanci odpowiadali na pytania związane z formalnymi i merytorycznymi założeniami, przygotowaniem i realizacją dyplomów.

Promotor mgr Paweł Chmielecki

Alicja Dziedzic – Fotograficzne interpretacje malarskich i rzeźbiarskich dzieł sztuki
Aleksandra Jabłońska – Fotograficzna interpretacja jesieni
Zuzanna Wójcik – Miasto nocą

Promotor mgr Maciej Jeziórski

Martyna Cholewińska – Aranżacja hotelu w Miałkówku
Julia Chrobocińska – Projekt i aranżacja wnętrza nadmorskiego domku wypoczynkowego
Natalia Jaskułowska – Aranżacja wnętrza kręgielni
Laura Mielczarek – Projekt kawiarni płockich artystów
Zuzanna Jakowska – Projekt kawiarni artystycznej i aranżacja wnętrza z autorską wystawą
Julia Rutkiewicz – Projekt apartamentowca z aranżacją wnętrz
Martyna Wiśniewska – Projekt bryły i aranżacja wnętrza herbaciarni

Promotor mgr Magdalena Sikorska-Tokarska

Patrycja Antos – Opracowanie graficzne filmu animowanego
Maja Kłosek – Cykl linorytów przedstawiających zagrożone wyginięciem gatunku zwierząt w Polsce
Klaudia Michalska – Projekt graficzny kalendarza
Mateusz Miętus – Projekt graficzny komiksu z motywem wędrówki

Zdjęcia: Paweł Chmielecki