Powstaje pierwszy w historii podręcznik do historii sztuki

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie przeprowadziło konkurs na projekt okładek powstającej właśnie czterotomowej serii podręczników „Ars longa”.

W konkursie na okładki serii podręczników do historii sztuki „Ars longa” wyróżniamy projekty Pauliny Sobieckiej (IID), która analizę kompozycji dzieł architektury, rzeźby i malarstwa interesująco wzbogaciła rysunkami i wycinkami widma ich kolorystycznej dominanty oraz Konstancji Kołodziejczyk (IIIB), która stonowaną walorowo kolorystyką podkreśliła syntetycznie zarysowane idee dzieł sztuki kadrując słynne gesty i mimikę modeli. To projekty klarownie skomponowane, eleganckie w wyrazie, bez zbędnej ekstrawagancji.

Obydwa projekty są ciekawsze, nowocześniejsze i najzwyczajniej ładniejsze niż wybrany przez komisję konkursową Centrum Edukacji Artystycznej nieczytelny (trudno znaleźć ramy czasowe, autorów), wtórny niemodnymi schematami pseudokolażu i trywialnego konceptualizmu projekt, epatujący symboliką uszkodzonych, częściowo otwartych, nieodebranych od kuriera paczek.

Bylejakość krzywo oklejonego opakowania nie skłania do ich otwarcia. Siermiężność i nieatrakcyjność projektu nie zachęci do nauki historii sztuki, ani do zakupu serii, przez co i marketingowo całość jest chybiona. Autor nie wierzył w sukces nadrukowując na czwartej przesyłce: „WARTOŚĆ ARTYSTYCZNA: ?”. https://cea-art.pl/rozstrzygniecie-konkursu-graficznego-ars-longa/

Na konkurs napłynęło sto trzydzieści sześć prac z liceów sztuk plastycznych, w tym siedem z I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku. Wyróżniamy silne reprezentacje dwóch klas: klasy II D – Natalia Gerwatowska, Adrianna Kołodziejska, Marta Kwiatkowska, Paulina Sobiecka, Marta Wąsiakowska i klasy III B – Aleksandra Bylińska, Konstancja Kołodziejczyk. Projekty powstały pod kierunkiem artysty plastyk prof. Magdaleny Sikorskiej-Tokarskiej.

Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie dr Zdzisław Bujanowski napisał między innymi: „Powstający w Centrum Edukacji Artystycznej pierwszy podręcznik do historii sztuki dla uczniów szkół plastycznych, dzięki tak wielkiemu zaangażowaniu i wyzwoleniu kreacji twórczej uczniów szkół plastycznych, może być metaforycznie nazwany »naszym wspólnym podręcznikiem«. W sztuce zawsze dokonują się przemiany – Ars longa”.