Zarządzenia w sprawie instrukcji i harmonogramu nauczania hybrydowego

Zarządzenia nr 23 i 24 w dzienniku elektronicznym Librus Synergia regulują podstawy prawne organizacji nauczania hybrydowego od dnia 17 maja 2021 roku do dnia 28 maja 2021 roku.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 367) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 824) od dnia 17 maja 2021 roku do dnia 28 maja 2021 roku zajęcia edukacyjne ogólnokształcące i zajęcia edukacyjne artystyczne realizowane będą w sposób określony zarządzeniami Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie instrukcji i harmonogramu nauczania hybrydowego (dziennik elektroniczny Librus Synergia, zarządzenia nr 23/2020/2021 i nr 24/2020/2021).