Orzeł Biały na oficjalnych kontach internetowych I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku

Herb Rzeczypospolitej Polskiej uwidoczniony został z honorem i zaszczytem na stronie internetowej oraz Facebooku I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku.

Podstawą prawną jest uchwała nr 8/2013 Komisji Heraldycznej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie obecności Orła Białego na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do używania jego wizerunku oraz prośba Centrum Edukacji Artystycznej skierowana do publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych.

Komisja Heraldyczna jest organem doradczym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawach związanych z heraldyką (nauką o herbach) i weksylologią (nauką o weksyliach, tzn. flagach, sztandarach, chorągwiach, banderach, proporcach, płomieniach etc.). Jej działalność dotyczy właściwego stosowania symbolów państwowych i samorządowych.

Komisja Heraldyczna wystąpiła z apelem między innymi do publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, które z przysługującego im przywileju posługiwania się Orłem Białym jeszcze nie skorzystały. Według przyjętego stanowiska Herb Rzeczypospolitej Polskiej winien widnieć na stronach internetowych wskazanych podmiotów.

Apel ten Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu umieściło wraz z listem przewodnim Dyrektora CEA na zmodernizowanej ostatnio stronie internetowej.

Należy przy tej okazji wytknąć ustawodawcy, że błędny zapis w artykule 28 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej dnia 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe w brzmieniu: „Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu” do tej pory nie został poprawiony.

Zgodny z zasadami blazonowania, czyli poprawny heraldycznie zapis powinien brzmieć następująco : „Herbem Rzeczypospolitej Polskiej jest na tarczy czerwonej Orzeł Biały w koronie”.

Orzeł Biały jest godłem, umieszczony w polu czerwonym stanowi herb.

Godła w heraldyce są rozmaite. Dość wskazać godła w herbach miast: syrena (Warszawa), łódź (Łódź), św. Piotr (Ciechanów), gryf (Dębica), orzeł (Gniezno), lew z kluczami (Legnica), Baranek Boży (Lidzbark Warmiński), św. Katarzyna Aleksandryjska (Nowy Targ), św. Jakub Starszy (Olsztyn), św. Tomasz (Tomaszów Lubelski, Zamość), krzyż z kluczami (Zakopane), korona i dwa krzyże (Gdańsk).

Na zdjęciu w tle szkolnego FB Herb Rzeczypospolitej Polskiej umieszczony został obok Medalu PRO MASOVIA, który I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku otrzymało „za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego” (2018). Medal ustanowił Sejmik Województwa Mazowieckiego (2006).

Na zdjęciu, którego autorem jest kierownik XXI Pleneru Malarsko-Rysunkowo-Fotograficznego MIERKI_OLSZTYNEK_2016 Marek Mroczkowski, widoczni są (L): Mateusz Zyznowski, Aleksandra Kobza, Kinga Nowacka, Anna Krysztoforska i Adam Perczyński.

https://cea-art.pl/downloads/orzel_uchwala.pdf
https://www.gov.pl/web/kulturaisport/symbole-narodowe