Informacja nr 4 dla kandydatów do szkoły artystycznej

Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku informuje, że zaświadczenia o wynikach badania predyspozycji plastycznych zostaną przesłane drogą elektroniczną do dnia 29 maja 2021 roku.

Zaplanowane spotkanie stacjonarne w szkole w dniu 29 maja 2021 roku nie jest możliwe ze względu na zbyt dużą liczbę kandydatów i problem zapewnienia wszystkim jednocześnie odpowiednich warunków sanitarno-epidemicznych.

Zwiedzanie szkoły proponujemy indywidualnie lub w grupach 5-8 osobowych w terminie od dnia 28 czerwca do dnia 9 lipca 2021 roku w godzinach od 8:00 do 13:00.

Kandydaci, którzy otrzymali wymaganą liczbę punktów i zostali przyjęci do szkoły artystycznej zobowiązani są do:

1. Złożenia wniosków o przyjęcie do szkoły w wersji papierowej do dnia 2 czerwca 2021 roku.
2. Dostarczenia świadectw ukończenia szkoły podstawowej w dniach 25-30 czerwca 2021 roku.
3. Dostarczenie zaświadczeń o wynikach egzaminów ósmoklasistów w dniach 9-15 lipca 2021 roku.

W okresie wakacyjnym sekretariat szkoły będzie otwarty w godzinach od 7:00 do 14:00.

Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku

mgr Małgorzata Mroczkowska