31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 982) od dnia 31 maja 2021 roku zajęcia edukacyjne ogólnokształcące i zajęcia edukacyjne artystyczne są realizowane stacjonarnie z wszystkimi uczniami.