„Gdzie widzę siebie za 10 lat?”

Zadanie domowe umożliwiło zdalną prezentację wielkiej różnorodność temperamentów i plastycznego widzenia świata i siebie w świecie przez uczniów klas drugich.

Zdalna pracownia rysunku i malarstwa artysty plastyk prof. Anny Wojnarowskiej: „Temat był pretekstem do wykonania kompozycji w dowolnej technice barwnej. Wyróżnia się kilka prac o interesującej kolorystyce – świetna praca Joanny Długowskiej, a także: Agaty Kusy, Agaty Pius, Amelii Mesjasz, Julii Wiśniewskiej oraz odważnej kompozycji (Marta Wąsiakowska, Natalia Gerwatowska, Malwina Wasilewska).

Niektórzy potraktowali temat realistycznie, inni humorystycznie lub prawie abstrakcyjnie, ale to, co mnie cieszy najbardziej, to to, ze zaczynają się zarysowywać ich indywidualności”.

Z dziełem Joanny Długowskiej – w barwnej perspektywie pustyni Mojave słynny Las Vegas landmark (projekt Betty Willis 1959), Red. SI konfrontuje pracę Mai Dubik – ciekawe kontrasty temperaturowe podkreślające postindustrialną dezintegrację brył alienującej urbanizacji.