Jak zdalnie analizowaliśmy plany i układy przestrzenne w architekturze?

Wakacyjno-archiwalny przegląd prac domowych – cd. Izabela Woźnowska, klasa I B, przykład realizacji zadań dotyczących planów i układów przestrzennych wskazanych obiektów architektury oraz terminów i pojęć.

Przykładnie opracowany temat „Zasady analizy dzieł architektury. Plan i układ przestrzenny”, dział „Opis i analiza dzieł architektury, rzeźby, malarstwa i grafiki”. Folder na klasowym dysku sieciowym Microsoft OneDrive. Pracownia historii sztuki prof. Marka Mroczkowskiego.