Cztery tematy w cztery dni. Wybór prac domowych z historii sztuki. Z klas pierwszych zeszyt Julii Multan (I A)

Podsumowaniem wakacyjno-archiwalnego przeglądu prac domowych w pracowni historii sztuki prof. Marka Mroczkowskiego będą wybrane tematy z zeszytów przedmiotowych klas I-IV.

W klasach pierwszych wybieramy temat dotyczący architektury i sztuki Mezopotamii, którego brak w podręczniku, a który zrealizowała Julia Multan (I A, maj 2021).

Wzorowe opisy i analizy, odpowiednio i porównawczo dobrane ilustracje wybranych obiektów w chronologicznym ujęciu, poprawnie rozwiązany test, czytelne wyjaśnienie pojęć i terminów, duża estetyka pracy.