Cztery tematy w cztery dni. Wybór prac domowych z historii sztuki. Z klas drugich zeszyt Katarzyny Wiśniewskiej (II D)

Spośród wielu bardzo dobrych prac domowych z historii sztuki w pięciu klasach drugich prezentujemy zrealizowany przez Katarzynę Wiśniewską (II D, III 2021) temat „Styl gotycki w architekturze Europy Zachodniej”.

Plan, układ konstrukcyjny, schemat rozkładu sił w systemie halowym i bazylikowym, rodzaje sklepień i warianty łuku ostrego, dekoracja architektoniczna typowej gotyckiej budowli sakralnej.

Narodziny stylu gotyckiego w architekturze sakralnej na przykładzie kościoła opackiego Saint-Denis i Saint Chapelle w Paryżu.

Opis i analiza planów i brył wybranych obiektów sakralnych i świeckich Francji, Anglii, Niemiec, Włoch i Czech.

Poprawnie wykonane ćwiczenia, wskazanie obiektów i dat wpisania na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.