Osiągnięcia klas trzecich w pracowni historii sztuki

Precyzyjne i drobiazgowe realizowanie zadań w pracach domowych uwidacznia zeszyt przedmiotowy między innymi Moniki Makowskiej (III A, V 2021).

Syntetyczne biogramy: twórcy polskiego malarstwa batalistycznego, piewcy dziejów ojczystych, mistrza akwareli Juliusza Kossaka, malarza panoram, Orląt, Piłsudskiego, polskiej chwały, Kawalera Orderu Orła Białego Wojciecha Kossaka, poety stepowego, przywódcy szkoły monachijskiej „Józefa Brandta z Warszawy” (jak podpisywał swoje obrazy).

Do tego opisy i analizy wskazanych dzieł, ponadto ilustracje koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej, podstawowych rodzajów ich umaszczenia i chodu – co pozwala na profesjonalną charakterystykę zagadnień kawaleryjskich w malarstwie polskim.