Wycieczka edukacyjna do Torunia 14.09.2021 (7:45-20:30)

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Galeria Sztuki Wozownia, Żywe Muzeum Piernika, Średniowieczny Zespół Miejski, Secesja Toruńska.

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu – kreatywne zwiedzanie wystawy: „Edward Dwurnik. Polska / Retrospektywa” – najobszerniejszy w historii przegląd ponad 450 prac z 38 kolekcji.

https://csw.torun.pl/wystawy-2/edward-dwurnik-polska-retrospektywa-35540/

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu: „Plaster 2021” – polska sztuka designu graficznego.

https://csw.torun.pl/sztuka/wystawy/plaster-2021-34952/

Galeria Sztuki Wozownia: 10. Międzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w Grafice” – jubileuszowy przegląd klasyków ostatniego półwiecza.

https://wozownia.pl/10-miedzynarodowe-triennale-grafiki-kolor-w-grafice/

Żywe Muzeum Piernika: zwiedzanie wystawy i warsztaty wypieku własnych pierników według starych receptur i z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi.

https://muzeumpiernika.pl/

Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem: Średniowieczny Zespół Miejski (Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, 1997) i Secesja Toruńska.

140 PLN (autokar, bilety, obiad). Liczba miejsc ograniczona obostrzeniami epidemicznymi, decyduje kolejność zgłoszeń: malgorzata.mroczkowska@plastyk-plock.pl.

UWAGA: krótki termin zgłoszeń – 5.09.2021.

Zgodnie z jednobrzmiącymi zapisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego (Dz. U. 2019 poz. 1637) i statutu I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku uczeń „korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących sztuk plastycznych […] uczestniczy w wystawach i innych wydarzeniach artystycznych”, co w praktyce oznacza otrzymywanie pozytywnych ocen za aktywność.

Z uwagi na dużą liczbę zainteresowanych uczniów tworzy się listy podstawowe uczestników wycieczek według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc oraz listy rezerwowe pozostałych chętnych oczekujących na ewentualne zwolnienie miejsca.