Dzień Edukacji Narodowej

„Znakomite osiągnięcia naszych najzdolniejszych adeptów, ale także codzienne postępy wszystkich uczniów, są miernikiem jakości Państwa znakomitej nauczycielskiej pracy. Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli – przypada raz w roku, jednakże w moim przekonaniu każdy dzień powinien być dniem wdzięczności dla naszych pedagogów: za ich wiedzę, troskliwość, motywację i wszelkie moralne dobro, którym dzielą się ze swoimi wychowankami”.

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr hab. Piotr Gliński skierował list do nauczycieli, pracowników szkół artystycznych i uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Poniżej pełna treść listu:

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/list-wicepremiera-prof-piotra-glinskiego-do-srodowisk-szkolnictwa-artystycznego-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej

Święto oświaty i szkolnictwa wyższego zostało ustanowione i jest obchodzone w rocznicę powołania Komisji nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającej (1773), zwanej potocznie Komisją Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie centralnego organu władzy oświatowej o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej.

„W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych” – art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1762).